ជួបគ្នានៅ ពិព័រណ៍ការងារ និង​ផលិតភាពជាតិ ២០១៩​ 

នៅសល់មួយល្ងាច​ទៀតទេណា!!! កុំអោយឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតទៅអោយសោះ
កុំភ្លេចភ្ជាប់ CV មកជាមួយផង

ឱកាសរួមការងារជាមួយពួកយើង
នៅមណ្ឌលសន្និបាត​ និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ