កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំខែ

 

នៅការិយាល័យកណ្តាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

ស្តីពី ៖ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំខែ

នា ថ្ងៃសុក្រ ៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩


​ 

 

Photos Gallery