ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីត្រូវការជ្រើសរើស គណនេយ្យករ ចំនួន០២នាក់

 

1.លក្ខណៈសម្បត្តិ (គណនេយ្យករ)

·         មានបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ, BBA (ជំនាញ:គណនេយ្យ / ធនាគារ / ហិរញ្ញវត្ថុ)។

·         មានការយកចិត្តទុកដាក់ និង ជំនាញគណនេយ្យល្អ

·         អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបានល្អ

·         មានជំនាញកុំព្យូទ័រផ្នែកMicrosoft Office (Excel, Word, …)

 

v  ការទទួលខុសត្រូវ

·         កត់ត្រាសកម្មភាពគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរក្សានូវ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យក្នុងលក្ខណៈដែលត្រឹមត្រូវនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាថាការកត់ត្រា និង បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រូវបានរក្សាទុកទៅតាមប្រតិបត្ដិការហិរញ្ញវត្ថុ, នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀត និងត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅនឹងឯកសារយោង។

·         ពិនិត្យនិងកត់ត្រាការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីការសងប្រាក់កម្ចី,  ការត្រួតពិនិត្យនិងការឆែកឡើងវិញដើម្បីធានាថាឯកសារប្រាក់កម្ចី គឺត្រឹមត្រូវមុនពេលផ្ញើទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង។

·         រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ, ប្រចាំខែសាច់ប្រាក់ និង កាន់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃ។

·         គ្រប់គ្រង,ទូទាត់,កំណត់ត្រានិងការត្រួតពិនិត្យនៅលើលុយដែលយើងចំណាយតិចតួចក្នុងការិយាល័យ(Petty Cash)។

 

                      v  ​អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ ​

-          ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ និង កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ

 

                      v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩ / ០១១ ៧៧៧ ១៧៣

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី 12 ខែ តុលា ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច ។

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Job Announcement

 

BOMBOOD FINANCIAL PLC is a private equity joint venture between Japanese and Cambodian investors providing financial services for small and medium sized businesses to improve people's living conditions. Better.
Bamboo Finance Plc is s looking for the candidate:

 

♦     Internal Audit Supervisor​     1 Position

 

►  Minimum Qualification

·         Education:            University Degree in Banking/Finance, Accounting, Business, Economic or related Field.

·         Experience:              At least 02 Years of experience in internal audit function.

·         Skill & Ability:

·         Good understanding of Internal Control

·         Strong computer skills (i.e Microsoft Office), and good understanding of IT system or other specific MIS.

·         Ability to write timely, clear and concise reports on the findings

·         Good written and spoken English, as well as communication and interpersonal skills

·         High motivation and ability to work without supervision.

►  Roles and Responsibilities:

·         Participate in reviewing the effectiveness of governance, risk management and internal control process which management put official use and give recommendation for improvement on time.

·         Participate in auditing to find out the lack points, errors and frauds in the MFI accurately, sufficiently and on time.

·         Participate in reviewing the non-compliance with policy, procedure, instructions promulgated by chief executive officer or other management and give recommendation for improvement on time.

·         Participate in finding out the ineffectiveness or lack point of policy, procedure, instructions promulgated by chief executive officer or other management and give recommendation for improvement on time.

·         Participate in controlling and evaluating work performance, promote subordinate to participate in work performance effectively​​and also find out the lack point to solve and improve it on time as well.

·         Conduct audit topics assigned by internal audit manager accurately, sufficiently and on time.

·         Prepare internal audit report on issues found accurately, sufficiently and on time.

·         Keeping internal audit report, audit evidence, working paper other document related to audit task both hard and soft copy accurately, sufficiently and on time.

·         To be responsible for other tasks assigned by internal audit manager.

►  Benefit

·         Good Salary (Negotiate base onexperienced)

·         Monthly bonus based on the plan

·         Premium for the Khmer New Year and Pchum Ben

·         Occupational accident insurance (NSSF and Forte Insurance)

·         Provide a uniform, motorbike rental, mobile phone card for operations and allowances.

►  How to apply:

·         Interested candidates should send CV and Cover Letter to hr@bamboomfi.com. Or apply directly at the branch of Bamboo Finance Plc.

·         Please inquire at: 023 231 779/011 777 173 every working hour from 07:30 am to 5:00 pm.

·         Receive applications from this date until October 11th, 2018 at 4:30 pm.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និង ខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

 

        ♦    បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដោះស្រាយបំណុលចំនួន ០១ នាក់ សម្រាប់  ការិយាល័យកណ្ដាល

 

►  លក្ខណៈគុណសម្បត្តិ

-          ចំណេះវិជ្ជា    :  បរិញ្ញាបត្រ (គ្រប់គ្រង / ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ) ឬជំនាញផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ។

-          បទពិសោធន៍ : ៣ឆ្នាំផ្នែកប្រតិបត្តិការ ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។    

-          ទំនាក់ទំនងជាភាសាអងគ្លេសបានល្អ

-          ជំនាញកុំព្យូទ័រដូចជា Microsoft Office (Excel, Word, Power Point…)

►  តួនាទី និង​ ការទទួលខុសត្រូវ

-          មានភាពស្មោះត្រង់ និង យកចិត្តទុកដាក់លើការងារ

-          មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន​ (ពិសេសអតិថិជនដែលយឺតយ៉ាវ)

-          មានយុទ្ធសាស្រ្ដ, គំនិតច្នៃប្រឌិត​ និង ធ្វើផែនការដោះស្រាយបំណុលច្បាស់លាស់

-          ធ្វើការបែងចែកប្រភេទបញ្ហារបស់អតិថិជន និង ដោះស្រាយអតិថិជនដែលយឺតយ៉ាវ (Non-Performance Loan, Write off)

-          សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយ

-          ធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់ក្រុម ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង

►  អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ (អាចចចារតាមបទពិសោធន៍)​

-          ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមប្រចាំខែផ្អែកតាមផែនការប្រមូលបាន

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ (បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម“ប.ស.ស”និង Forte Insurance)

-          ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋានការងារ, ការជួលម៉ូតូ​, កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា ។

v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

ឬ ដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅតាមបណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩/០១១ ៧៧៧ ១៧៣ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០ ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង ៥:០០​ ល្ងាច

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី ០២ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច ។

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីត្រូវការជ្រើសរើស គណនេយ្យករ ចំនួន០២នាក់

1.លក្ខណៈសម្បត្តិ (គណនេយ្យករ)

·         គណនេយ្យ, BBA (ជំនាញ:គណនេយ្យ / ធនាគារ / ហិរញ្ញវត្ថុ)។

·         ការយកចិត្តទុកដាក់បានល្អ និង ជំនាញគណនេយ្យល្អ

·         អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបានល្អ

·         មានជំនាញកុំព្យូទ័រផ្នែកMicrosoft Office (Excel, Word, …)

v  ការទទួលខុសត្រូវ

·         កត់ត្រាសកម្មភាពគណនេយ្យប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរក្សានូវ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យក្នុងលក្ខណៈដែលត្រឹមត្រូវនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាថាការកត់ត្រា និង បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រូវបានរក្សាទុកទៅតាមប្រតិបត្ដិការហិរញ្ញវត្ថុ, នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀត និងត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅនឹងឯកសារយោង។

·         ពិនិត្យនិងកត់ត្រាការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី,  និងការសងប្រាក់កម្ចី (គណនីរបស់អតិថិជន),  ការត្រួតពិនិត្យនិងការឆែកឡើងវិញដើម្បីធានាថាឯកសារប្រាក់កម្ចី គឺត្រឹមត្រូវមុនពេលផ្ញើទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង។

·         រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ, ប្រចាំខែសាច់ប្រាក់ និង កាន់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃនៅប៉ុស្តិ៍សេវា។

·         គ្រប់គ្រង,ទូទាត់,កំណត់ត្រានិងការត្រួតពិនិត្យនៅលើលុយដែលយើងចំណាយតិចតួចក្នុងការិយាល័យ(Petty Cash)។

v  ​អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ ​

-          ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ និង កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ

v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩/០១៦ ២៧៤ ៧៤៧/០១៥ ៧៤៨ ៩៨៨

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី 23ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស ភ្នាក់ងារឥណទានចំនួន ១០នាក់សម្រាប់បម្រើការងារនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1.     ព្រែកព្នៅ (ភ្នំពេញ)                                                 ចំនួន ០2 នាក់

2.    ព្រែកឯង (ភ្នំពេញ)                                                  ចំនួន ០2 នាក់

3.    ស្គន់ ស្រុកជើងព្រៃ (ខេត្តកំពង់ចាម)                        ចំនួន 02 នាក់

4.    អ្នកលឿង, ស្រុកពាមរ (ខេត្តព្រៃវែង)                     ចំនួន 02 នាក់

5.    ផ្សារអង់តាសោម, ស្រុកត្រាំកក់(ខេត្តតាកែវ)          ចំនួន 02 នាក់

 

v    លក្ខខណ្ឌ

-          ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះអ្នករស់នៅក្បែរ​ ឬក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

-          កម្រិតទាបបំផុតរៀនចប់ទុតិយភូមិ(Bac II)

-          មាន ឬ មិនមានបទពិសោធន៍ផ្នែកឥណទាន

-          មានអត្តចរិកល្អ សុភាពរាបសា ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និង មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ

-          មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

-          មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស និង កុំព្យូទ័រ ខ្លះៗ

-          ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

 

v   អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ ​និងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើលទ្ធផលឥណទានប្រចាំខែ

-          ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ និងកាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង

-          ថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ

 

v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩/០១៦ ២៧៤ ៧៤៧/០១៥ ៧៤៨ ៩៨៨

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី 23ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស ភ្នាក់ងារឥណទានចំនួន ១៥នាក់សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យ និង តំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានដូចខាងក្រោម៖

1.     អង្គស្នួល (ខេត្តកណ្តាល)                         ចំនួន ០5នាក់

2.    ភ្នំពេញ                                                       ចំនួន ០5នាក់

1.     ផ្សារសំរោងយ៉ោង(ខេត្តតាកែវ)              ចំនួន 05នាក់

v  លក្ខខណ្ឌ

-          ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះអ្នករស់នៅក្បែរ​ ឬក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

-          កម្រិតទាបបំផុតរៀនចប់ទុតិយភូមិ(Bac II)

-          មាន ឬ មិនមានបទពិសោធន៍ផ្នែកឥណទាន

-          មានអត្តចរិកល្អ សុភាពរាបសា ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និង មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ

-          មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

-          មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស និង កុំព្យូទ័រ ខ្លះៗ

-          ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

 

v  អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ ​និងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើលទ្ធផលឥណទានប្រចាំខែ

-          ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ និងកាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង

-          ថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ

 

v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩/០១៦ ២៧៤ ៧៤៧/០១៥ ៧៤៨ ៩៨៨

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី 09 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច

 

 

 

 

BAMBOO FINANCE PLC aims to become one of the leading Microfinance (MFIs)
institution in Cambodia and currently looking for qualified and enthusiasm individual
to join our dynamic team in the following position.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានការវិនិយោគរួមគ្នារវាងវិនិយោគគិនជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ​ ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនសម្រាប់មុខរបរខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើង។

ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស ភ្នាក់ងារឥណទានចំនួន ០៥នាក់សម្រាប់បម្រើការងារនៅការិយាល័យ និង សាខារបស់គ្រឹះស្ថានដូចខាងក្រោម៖

1.     សាខាអង្គស្នួល                            ចំនួន០២នាក់

2.    សាខាភ្នំពេញ                                ចំនួន០២នាក់

3.    សាខាកំពង់ត្រឡាច                     ចំនួន០១នាក់

v  លក្ខខណ្ឌ

-          ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះអ្នករស់នៅក្បែរ​ ឬក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

-          កម្រិតទាបបំផុតរៀនចប់ទុតិយភូមិ(Bac II)

-          មាន ឬ មិនមានបទពិសោធន៍ផ្នែកឥណទាន

-          មានអត្តចរិកល្អ សុភាពរាបសា ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និង មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ

-          មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

-          មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស និង កុំព្យូទ័រ ខ្លះៗ

-          ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

 

v  អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

-          ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ ​និងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើលទ្ធផលឥណទានប្រចាំខែ

-          ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំលៀកបំពាក់ និងកាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ

-          ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

-          ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង

-          ថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ

 

v  របៀបដាក់ពាក្យៈ

-          បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV)និង Cover Letter មកកាន់អ៊ីម៉ែល hr@bamboomfi.com

-          មានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ២៣១ ៧៧៩/០១៦ ២៧៤ ៧៤៧/០១៥ ៧៤៨ ៩៨៨

-          ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ ថ្ងៃទី 09 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង៤:៣០ល្ងាច

 

 

 

 

BAMBOO FINANCE PLC aims to become one of the leading Microfinance (MFIs)
institution in Cambodia and currently looking for qualified and enthusiasm individual
to join our dynamic team in the following position.

     1.    Administrative Assistant

     2.    Internal Audit Office

Bamboo Finance PLC Announcement Position

      Position Chief 3 persons

     3.    Bran Manager at Prey Chhor                       1 person

     4.    Bran Manager at Kam Pong Siem              1 person

     5.    Bran Manager at Ba Theay                           1 person

      Position CO 33 persons

1-    Prey Chhor​​                  3 persons

2-    Kam Pong Siem        3 persons

3-    Ba Teay                        3 persons

4-    Chherng Prey             2 persons

5-    Srey Sontor                 2 persons

6-    Phnom Penh              6 persons

7-    Takhoa                         4 persons

8-    Angsnuol                     4 persons

9-    Cherng Prey               6 persons

                                                                                                                                             
If you interested, please send your CV and cover later with (Photo) to

info@bamboomfi.com

For more information, please contact us at

Tel:   (855) 023 231 779
Date line on 20 November 2017

Featured Video